Copyright

Toate informaţiile şi fotografiile publicate pe site-ul societăţii Katkyn, s.r.o., cu sediul în Republica Slovacă, 831 02 Bratislava, Račianska 88 B, sunt protejate de legea privind drepturile de autor.

Produsele sau informaţiile privind produsele şi prezentarea acestora postate pe site-ul www.geantalamoda.ro pot fi protejate de alte legi în materie. Produsele, serviciile, denumirile firmelor şi a societăţilor pot fi mărcile înregistrate ale proprietarilor.  

Nu este permisă copierea pe cale electronică sau mecanică a niciunei părţi a site-ului Geantalamoda.ro (în special descrierile, fotografiile şi ilustraţiile sau documentaţia produselor comercializate, procesul de cumpărare, aşezarea după categorii, descrierea produselor, produse conexe şi parametri) şi nu este permisă accesibilizarea ei pentru publicul larg fără acordul deţinătorului dreptului de autor.

Vă atragem atenţia că pe site-ul www.geantalamoda.ro sunt informaţii preluate în parte de la terţi, pot conţine inexactităţi materiale şi tehnice, greşeli de tipar şi pot fi actualizate fără atenţionare prealabilă. Operatorul site-ului www.geantalamoda.ro poate schimba – fără atenţionare prealabilă – produsele şi serviciile de pe site şi nu garantează pentru corectitudinea conţinutului paginilor.

Operatorul site-ului www.geantalamoda.ro nu răspunde pentru pagubele directe, indirecte, extraordinare sau de alt fel, inculsiv (dar nu în exclusivitate) pentru câştig nerealizat, cheltuieli efectuate, întreruperea activităţii şi altele provocate de folosirea informaţiilor proprii sau preluate de pe alte site-uri.

Operatorul site-ului www.geantalamoda.ro nu dă garanţii suplimentare în afară de garanţia acordată în condiţiile legii de cei ce comercializează produsele şi prestatorii de servicii de pe site, cu excepţia cazului în care acest lucru este indicat în mod explicit în cazul unor produse sau servicii.