Condițiile concursurilor de pe rețelele de socializare

Concursul nu este în niciun fel legat de companiile Facebook, nu este organizat sau susținut de aceste rețele de socializare. Informațiile despre participanții la concurs nu sunt furnizate de Facebook, ci de Katkyn s.r.o, în calitate de administrator al site-ului Geantalamoda.ro pe rețelele de socializare Facebook. Informațiile obținute de la participanții la concurs vor fi utilizate exclusiv în scopurile concursului. Pentru conținutul concursului, nu sunt responsabile rețelele de socializare Facebook, ci doar organizatorul acestora.

1. Organizatorul concursurilor

Organizatorul concursurilor de pe rețelele de socializare (denumite în continuare „concursuri”) este compania Katkyn sro, cu sediul la Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovacia, număr de identificare: 54 684 790, înregistrată în Registrul comercial al Judecătoriei Districtului BA I., Secțiunea: SRO, Nr.: 163551/B (denumit în continuare "organizator").

2. Data și locul de desfășurare a concursului

Concursul are loc la ora menționată în articol prin intermediul rețelei de socializare Facebook la https://www.facebook.com/geantalamoda.ro/.

3. Condițiile de participare la concurs 

Doar persoanele fizice peste 18 ani pot participa la concurs (persoanele sub 18 ani pot participa doar cu acordul reprezentantului legal) cu o adresă de livrare în România (în continuare „concurent” sau „participant la concurs”).

Condițiile de participare la Concurs sunt specificate în postarea Organizatorului pe contul de Facebook Geantalamoda.ro. Concurenții pot participa la concurs în mod repetat pe toată durata concursului, dar concurentul poate deveni câștigător o singură dată;

Angajații companiei Geantalamoda.ro sunt excluși din concurs. Membrii familiei angajaților Geantalamoda.ro (soț/soție, copii, părinți și frați) nu sunt excluși din concurs.

4. Rezultatele concursului și premiile

Evaluarea îndeplinirii tuturor condițiilor de participare la concurs este pentru fiecare concurent exclusiv în competența organizatorului.

Câștigătorul concursului va fi concurentul, care va fi stabilit de organizator și care va îndeplini toate condițiile de participare la concurs.

Alegerea câștigătorilor va avea loc fără prezența publicului. Numărul câștigătorilor este specificat cu precizie în postarea pe contul de Facebook Geantalamoda.ro.

Se concurează pentru produsul afișat în postare.

Câștigătorii vor fi anunțați în postarea de pe contul de Facebook Geantalamoda.ro în cel mult 5 zile lucrătoare de la extragere.

Câștigătorii vor fi rugați să trimită datele de contact într-un un mesaj privat câtre contul de Facebook Geantalamoda.ro.

Premiile vor fi trimise Câștigătorilor prin poștă sau prin curier, la adresa specificată de Câștigător și comunicată Organizatorului. Câștigătorul este responsabil pentru acuratețea și actualitatea datelor necesare pentru livrarea Premiului. Organizatorul nu este responsabil pentru furtul, pierderea, deteriorarea Premiului, neprezentarea sau întârzierea livrării, cauzată compania poștală sau curier.

5. Excluderea concurentului

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu include în concurs un concurent al cărui comentariu va conține o declarație brusc ofensivă sau conținutul comentariului său va intra în conflict cu bunele moravuri.

6. Participarea la concurs și acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Operatorul și persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la concurs, este Organizatorul.

6.2 Prin participarea la Concurs, participantul își dă acordul în ceea ce privește Condițiile de desfășurare a Concursului și, în același timp, acordă Organizatorului consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Scopul acestei prelucrări este de a asigura organizarea și evaluarea Concursului în conformitate cu Condițiile acestuia (de exemplu, predarea premiului către câștigătorul Concursului, publicarea numelui, prenumelui, orașului câștigătorului Concursului în media, pe site-ul menționat mai sus și pe pagina de Facebook a Organizatorului).

6.3. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor la concurs, vor fi stocate în măsura necesară chiar și după încheierea concursului în scopul protecției legale a Organizatorului (de exemplu, executarea cererilor legale, apărarea în cazul revendicărilor împotriva Organizatorului etc.). Participarea la concurs, nu este posibilă fără acordul acestei secțiuni din Condiții.

6.4 Acordarea consimțământului participantului pentru prelucrarea datelor personale în conformitate cu secțiunea 6.2. și 6.3., în ceea ce privește Condițiile de participare, este voluntară și nu sunt o condiție pentru furnizarea altor servicii ale Organizatorului (de exemplu, vânzarea de bunuri)

6.5 Oricare dintre acordurile permise, în conformitate cu punctul 6.2. și 6.3. în ceea ce privește Condițiile de participare, pot fi revocate în orice moment, în scris, printr-un aviz scris la adresa sediului Organizatorului concursului  sau la adresa de e-mail a persoanei responsabile: info@geantalamoda.ro. În cazul în care Participantul își retrage consimțământul în conformitate cu punctul 6.2. al Condițiilor acordate în scopul organizării concursului, participarea acestuia la concurs nu mai este posibilă. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor care s-a bazat pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

6.6 Participantul este de acord ca, după expirarea consimțământului său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și după expirarea scopului pentru care au fost prelucrate datele cu caracter personal, acestea ar trebui eliminate imediat, fără a fi necesară o notificare suplimentară de către Organizator din motive de economie, cu excepția cazului în care apare obligația de stocare suplimentară, din legislație specifică.

6.7. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Concursului pot fi furnizate numai operatorului rețelei de socializare Facebook în scopul publicării acestora, în măsura necesară: numele, prenumele și orașul câștigătorului la concurs.

6.8 La solicitarea Participantului, în calitate de persoană în cauză și cu condiția respectării cerințelor stabilite în Regulament, Organizatorul informează această persoană dacă prelucrează datele sale personale și, în cazul în care le prelucrează, informează ce date cu caracter personal sunt prelucrate. Conform respectării cerințelor prevăzute în regulament, persoana vizată are (i) dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, (ii) dreptul de a rectifica datele cu caracter personal incorecte, (iii) dreptul de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal, (iv) dreptul de a opune prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate în scop de marketing direct, (v) dreptul de a șterge datele cu caracter personal, în special în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate altfel, sau în cazul în care persoana vizată și-a retras consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare; dacă este cazul, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal și (vi) dreptul de a transfera date. În acest scop, persoana în cauză poate contacta în orice moment Organizatorul cu sediul companiei Katkyn, s.r.o. sau la adresa de e-mail a persoanei responsabile a Organizatorului: info@geantalamoda.ro sau la numărul de telefon: 0040771689578. Organizatorul va soluționa solicitarea persoanei în cauză fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termenele stabilite în reglementările legale în general obligatorii.

6.9 Persoanele în cauză au dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă, cu sediul social la Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republica Slovacă, număr de identificare: 36064220, contact telefonic: +421/2/3231 3220 sau +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, în special în caz de suspiciune de încălcare a datelor cu caracter personal.

Dispozițiile finale

Prin participarea la Concus, Concurentul acordă Organizatorului consimțământul la formularea prezentelor Reguli. 

Concurentul nu are un drept legal la furnizarea premiului, iar concurentul nu are dreptul să ceară un alt mijloc alternativ din partea Organizatorului în locul Premiului. În același timp, concurentul nu este obligat să accepte premiul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui Premiul cu un alt premiu de tip și valoare asemănătoare și de a schimba condițiile de transmitere a Premiului.

Organizatorul nu răspunde de daunele suferite de Concurent ca urmare a participării la Concurs sau a indisponibilității/defecțiunii echipamentelor tehnice și a rețelelor necesare desfășurării Concursului și a participării la aceasta.

Regulile concursului vor fi disponibile pe adresa web www.geantalamoda.ro

În Bratislava, 01. 01. 2020.